Current Position:HomeDesign DemoArchitecture Designs  
 
  Digital Beijing Building  
 
Font:[Large Medium Small] [Print]
 
 

    No.1 Design Unit: China Institute of Building Standard Design & Research

    Designer Director: Lin Lin

    Trades Principal: Tian Qi

    Chief Designer: Li Bing, Kang Bin

    Approved by: Fan Xuexin

    Reviewed by: Gu Jun

    Checked by: Gu Qun

    No.2 Design Unit: URBANUS (Beijing) Architecture & Design Inc.

    Design Participant: Zhu Pei, Wang Hui, Fan Guoxin, Wei Yan, Li Chun, and Liu Wentian (URBANUS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Time:2009/4/2  Read for:8187 times 【close window】